Siw Jèn epi'w Chili pran bono sa: Subsidio Empleo Joven

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Siw Jèn epi'w Chili pran bono sa: Subsidio Empleo Joven


 Siw Jèn epi'w Chili pran bono sa: Subsidio Empleo Joven


¡Saludos mis hermanos haitianos!


Pou tout jèn moun kap tarvay nan peyi chili (ni etranje tou) gen yon benefis ke leta mete pou ranfòse salè ke yap touche chak mwa a, li rele Subsidio al Empleo Joven.


 

Kisal ye Menm?

Li se yon benefis lajan ke leta chili bay poul kapab amelyore salè ke tout jèn ki gen antre 18 e 24 ans, 10 mwa, epi kap travay de manyè legal depandan oubyen endepandan e an plus ki fè pati 40% moun ki plus vilnerab nan populasyon an selon Registro Social de Hogares.

 

Kiyès ki ka Resevwa Kob saa?

Tout Jèn kap travay nan peyi Chile, kapab resevwa kòb saa depil postula pou li epi konpli tout kondisyon sa yo:

 

1.      Pou Postula (Ou poko benefisye) :

👉 Genyen de 18 et 24 ans, 10 mwa.

👉Travay Legal de manyè depandan oubyen endepandan.

👉Fè pati 40% Moun ki plus vilnerab nan popilasyon an(Selon Registro Social de Hogares).

👉Siw gen 21 ans oubyen plus, ou dwe Posede Licencia de Enseñanza Media.

 

 

2.     Pou Benefisye (Resevwa Kòb la)

 👉Pèyman chak Ane: Fok ou pap touche yon salè chak ane ki egal oubyen siperyè ak $6.018.539

👉Pèyman Chak Mwa: Fok ou pap touche chak mwa yon salè ki siperyè ak $501.545

• Fok Kotizasyon’w peye de manyè regilye (Fonasa & AFP)

• Fok ou pap travay  nan enstitisyon leta oubyen yon nan yon Travay ki gen aporte estatal li siperyè a 50%

• Siw posede 21 ans oubyen plus, ou dwe Posede Licencia de Enseñanza Media

 


·       Kilè wap Resevwa Kòb la?

·         Si lè wap postula a ou bay tout antecedentes (infomasyon) yo mande’w yo, epi ou ranpli ak tout kondisyon anlè yo (los requisitos), yap baw yon opsyon pou chwazi siw vle pran kob la chak Mwa oubyen Chak Ane.

·          

·          

·         Siw Chwazi Chak Ane:

·         Yap voye kob a pou ou yon fwa pa ane sa vle di chak mwa Dawout (Agosto), montan an pral depann de lajan kew te rantre nan ane pase a(Janvye a Desanb)

 

         Siw Chwazi Chak Mwa:

  • • Yap voye yon pati nan kob la pou ou 4 mwa apre dat ou te fè Tramite a.
  • •Yap sèlman peye’w 75% benefis la, Rès la yap ba ou’l nan pèyman Chak ane a (Mwa dawout, Agosto).
  • •Yo peye chak dènye jou nan chak mwa (a l’exception mwa septanb ak desanb).
  • •Montan an ap depann de kantite kob ou resevwa mwa apre mwa.

 
 

Kèk Enfòmasyon Oud we Konnen!

Gen 2 Fason ou ka resevwa kob la :

-  Ou ka resevwal en efectif avek Carnet nan BancoEstado oubye

- Ou ka resevwal pa CuentaRUT  ou byen yon lot kont bankèn ServiEstadoKonbyen tan benefis saa dure? 

   -  Ou ka resevwal juska 25 ans men gen posibilite pouw Extender siw ta vin ansent oubyen wap etudye pandan dènye mwa benefis la, pou sa ou dwe solicite pou yo Extender li nan 3 mwa avan ou kompli 25 ans.Pou Fè Tramite a :

Wap ka postule lew vle a , pandan 365 jou ki gen nan ane a

- Yap Aceptew oubyen Rechaza Postulacion an Men sa ka dure environ 90 Jou, Así que, Paciencia!
Kòman pouw Postula ?

Nòmalman pou postula, ou pral sou sit oficiel SENCE la kise https://sistemas.sence.cl/sej


Epi wap klike sou “Ingresar” epi lap voye’w kote pouw antre sou system nan, yo baw 3 opsyonn, Wap just peze kote ki di “ClaveÚnica” apresa wap mete RUT ak ClaveUnica epi klike sou “Continuar”,


Apresa lap mande pou mete E-mail ak Numero telefòn ou.

Just mete yo epi klike “Ingresar”, lap mandew eskew vle antre sou sistem nan tankou yon travayè oubyen yon Empresario.

Selectione “Trabajador/a” epi klike sou Ingresar.


Gade video saa, Ladan M moutrew kijan pouw fè tramite pou yo pa Rechaza'w:


 


Siw Konpli ak tout Kondisyon yo, Epi ou gen ClaveUnic

        👉POSTULA  LA👈


2 comentarios:


¡Únete para comentar este artículo!