Kòb BONO ou poko pran: Verifye kounyea avek RUT ou

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Kòb BONO ou poko pran: Verifye kounyea avek RUT ou

 


Kòb BONO ou poko pran: Verifye avek RUT ou


💬Pa bliye si’w vle toujou rete enfòme 👉Klike la👈 epi voye yon mesaj Whatsapp ba nou, wap resevwa enfo yo sou telefòn ou.


¡Saludos, mis hermanos haitianos!


Byenvini sou sit web saa, kote nou patage enfòmasyon sou diferant Bono ke gouvènman Chilyen an ap bay, ¡Nou espere ke se pa dènye fwa ou vizite nou!


Se chak ane Gouvènman Chili ap bay yon seri de benefis ekonomik pou kapab ede diferant sektè nan peyi a. Ladan yo, wap jwenn Bono ki la pou ede chak fanmi (Bono de Ayuda Familiar)


E gen lot ki vini pou ka soutni fwaye yo pandan pandemi an, tankou bono COVID la.

Men malgre sa anpil nan kob sa yo, mèt yo bliye si yo la oubyen moun ki benefisyel la pa konn sil egziste.


 

Kòman pou’w Revize siw gen BONO ou poko pran.

👉Klike la 👈

Se anpil Moun ki benefisye Subsidio, BONO ak tout lòt Benefis leta Chili bay.

Pandemi an vin fè sitiyasyon ekonomik anpil moun vin pi mal. Se pou sa, li enpòtan e nesesè Pou jwenn enfòmasyon sou tout BONO ki disponib pou ou epi ou menm pouw ka gade siw benefisye ou non. Se pou sa SIT WEB saa la: www.holahaitiano.com


 

Gen 2 platform ki disponib ki pèmèt ou konnen siw gen kòb BONO oubyen Subdisio kew poko pran. Premeye a se www.bonospendientes.cl ki apatyen ak INSTITUTO DE PREVISÍON SOCIAL (IPS). Kote avek RUT epi dat nesans wap kapab verifye siw gen kek benefis kew poko pran.

Foto de la pagina de IPSPou Dezyèm opsyon an wap just konsilte sou sit saa ki se www.nolocobraste.cl ki apatyen ak BancoEstado. Sou sit saa wap ka gade e revise siw gen kob kew potko pran.  Men tramite sa yo, wap ka realize yo an pesòn nan yonn nan Sucursal BancoEstado oubyen BancoEstadoExpress. 

Kisa Kap pase siw pa pran KOB sa yo a lè?


Chak ane ki pase gouvèman peyi Chile aktyalize montan kèk Bono ke yo bay sektè ki plus vilnerab nan peyi a, Men pa kont genyen nan benefis sa yo ki gen date d’expiration, sa vle di depi met li pa pran’l yap retounen’l bay Leta.Se sak fè li enpòtan pouw konn sa, epi reklame tout kòb ki pou ou yo.

👉Klike la 👈Pou fè sa Kounye a, Pa tann!

Enpòtan: Li nesesè pou verifye kounyea, paske selon sa Gouvènman an di, gen plus ke +15 mil fanmi ki pa janm pran kob BONO yo, swa paske yo bliye oubyen yo pa pa konnen.

foto de: no pierdas tu Bono


+PA BAY MOUN FÈ TRAMITE A POU OU, FÈL POU TÈT OU!

 

MEN LIS BONO KI PLUS POPULÈ YO:


Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Bono COVID

Subsidio Único Familiar (SUF)


2 comentarios:


¡Únete para comentar este artículo!