Wap jwenn $534 mil pesos gras ak Bono sa: Bono al Trabajo de la Mujer

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Wap jwenn $534 mil pesos gras ak Bono sa: Bono al Trabajo de la Mujer

 Wap jwenn $534.98 mil pesos gras ak Bono sa: Bono al Trabajo de la Mujer¡Saludos, mis hermanos haitianos!


Jan’w konnen’l deja a: Gouvènman Chile a bay anpil èd ekonomik gras avek tout Bono ak Subsidio ki disponib pou popilasyon an.


Se konsa tou, sit web saa la pou ba’w enfòmasyon yo nan bon ti mamit, nap kontan si’w pase vizite nou de tazantan pou’w ka toujou rete enfòme!!!Pou’n kontinye, Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se yon benefis ke leta mete la espesyalman pou tout FANM (Mujer) kap travay nan peyi a ki gen ant 25 e 59 ans avek 11 mwa.


Prensipal objektik Bono saa se pwomouvwa e ankouraje travay fanm ak enkòporasyon yo nan divès antrepriz ak biznis an plis pou amelyore salè medam yo, paske yo merite pluske sa! 😉

Men empresa yo ap benefisye tou, 2/3 nan bono se pou travayè a, epi rès 1/3 a ap pou Empresa a.

imagen de las mujeres trabajadorasKòman pou pran Kòb la?

Pou pran kob sa, wap just postula, pou fè sa wap antre sou sit  Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ki se sistemas.sence.cl, avek ClaveUnica oubyen Clave Sence ou wap kapab fè postoulasyon an pandan 365 jou nan ane a.Kiyès ki ka resevwa kòb saa?

Nenpòt fi kap travay nan peyi a (Chile), ka resevwa kob saa sil postule pou li e konpli ak tout kondisyon sa yo:


👉Travay de manyè depandan (Nan yo Empresa) oubyen endepandan  (ak tet ou)

👉Fok Ou genyen ant 25 e 59 ans (59 ans 11 mwa) 

👉Resevwa yon salè ki mwens ke $ 501.545 pesos (bruto)

👉Fè pati 40% fanmi ki plus vilnerab nan peyi selon Registro Social de Hogares (RSH) ou.

👉 Fok Kotizasyon’w peye de manyè regilye (Fonasa & AFP)

👉Fok ou pap travay  nan enstitisyon leta oubyen yon nan yon Travay ki gen aporte estatal li siperyè a 50%


imagen de lis requisitos     Kilè wap Resevwa Kòb la?

• Si lè wap fè tramite a ou bay tout antecedentes (infomasyon) ke yo mande’w yo, epi ou ranpli ak tout kondisyon anlè yo (requisitos), yap baw yon opsyon pou chwazi siw vle pran kob la chak Mwa oubyen Chak Ane.     Siw Chwazi Chak Ane:

• Yap voye kob a pou ou yon fwa pa ane sa vle di chak mwa Dawout (Agosto), montan an pral depann de lajan kew te rantre nan ane pase a (Janvye a Desanb)


 

     Siw Chwazi Chak Mwa:

• Yap voye yon pati nan kob la pou ou 4 mwa apre’w te fè Tramite a.

• Yap sèlman peye’w 75% benefis la, Rès la yap ba ou’l nan pèyman Chak ane a (Mwa dawout, Agosto).

• Yo peye chak dènye jou nan chak mwa (a l’exception mwa septanb ak desanb).

• Montan an ap depann de kantite sale ke’w rantre mwa apre mwa.
Kèk Enfòmasyon Oud we Konnen!

Gen 2 Fason ou ka resevwa kob la :

- Ou ka resevwal en efectif avek Carnet nan BancoEstado

  Oubyen 

- Ou ka resevwal pa CuentaRUT  oubyen yon kont kont bankè nan ServiEstado

- Kantite kob kew pral resevwa a pral depann de salè’w.

Pa egzanp Bono saa divize an 3 tramos (A, B, ak C)


Nan Tramo A: Si salè kew touche chak ane a rive $2.674.907, wap ka resevwa environ $534.981 chak ane, Men si’w Touche jiska $222.909 pesos, wap jwenn $33.436 pa mwa.


Nan tramo B a: si chak ane ou resevwa $2.674.908 jiska $3.343.633, ou gen posibilite pou resevwa jiska $534.981.


Nan Tramo C a: salè a komanse depi $3.343.634 jiska $6.018.539, wap kapab resevwa de  $534.981 a $1 pesos.

M espere kew Konprann!!!Konbyen tan benefis saa dure? 

- Ou ka resevwal juska 4 ane konsekitif (apre period saa yap koupe’l)

- Li la pou yon sèl fwa (sa vle di ou pap ka fèl 2 fwa) aprew fin fè 4 ane ap resevwa benefis la, ou pap ka resevwal ankò, no importa tu edad😉Pou Fè Tramite a:

- Wap ka postule lew vle a, pandan 365 jou ki gen nan ane a

- Yo ka Aceptew oubyen Rechaza Postulacion’w lan Men sa ka pran anviron 90 Jou, M swetew pran yon ti Pasyans!


GADE VIDEO ANBA A 👇 PASKE LADAN MWEN MOUTRE'W KIJAN POU POSTULA POU YO PA RECHAZA'W✔

👉Klike isit👈 Pou ka al POSTULA pou BONO saa.

Siw gen dout toujou, 👉Klike la👈 pou voye yon mesaj ba nou kounyea. 1 comentario:


¡Únete para comentar este artículo!