Retire tout kòb ou gen nan AFP a: Eske projè saa posib?

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Retire tout kòb ou gen nan AFP a: Eske projè saa posib?Retire tout kob ou gen nan AFP a: (Kòman e kilè)Eske projè saa posib

 

¡Saludos, mis hermanos haitianos!

 

Sa fè lontan ke nou tande ke yap pale de yon projè kote ou pral kapab retire san pou san (100%) kòb kew genyen kap fè eskal nan AFP a, Men eskè´w pa konn poze tèt ou kesyon pou di: Èske projè saa ap Posib vre oubyen kilè menm yap bay li?

 


Ebyen jodia se sa mwen vin explike’w; Paske selon mwen menm, gouvènman chilyen an pa tap janm baw aksè pou ka retire tout kob ou posede nan Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) san ke li pa mete anpil kondisyon oubyen restriksyon sou projè saa ke 2 depute chilyen (Tomás Fuentes y Jorge Durán) vin avèl, paske li pap an favè ni leta ni AFP.

 


Men sa pa gade nou sil pa anfavè okenn nan yo, depi’l lap bon pou nou (Ayisyen), paske ti tchotcho a se pou nou. Men fòk mwen diw tou; gen anpil afilye ki pa dakò ak ide sa, Èskew se youn nan moun sa yo? Kite yon kòmantè anba a.


Èske lap posib pouw retire 100% Kòb ou nan AFP

Pou’m reponn ak kesyon saa: Erezman map di´w wi li posib paske selon anpil Media Chile (Mega, T13, TVN etc…) fè konnen ke gen anpil depute ki bouste projè a.

 

Men Èske´w te konnen ke gen yon lòt projè ki te la, Li rele "Me retiro de la AFP" kote afilye yo pral kapab deside soti tèt yo nan bagay AFP saa. Antouka banm kontinye ak projè anlè a pito

 


Kondisyon oubyen Requisitos Pou Retire 100% AFP a.

Sa yo se kek kondisyon selon projè a pou ka gen aksè retire tout kob ou.

• Prouve ke’w malad oubyen si maladi’w la asosye ak yon tretman ki chè anpil.

 • Prouve kew nan prosesus pou achte premye kay familyal ou avek yon limit de 350 UF ki egal avek 10.5 milyon pesos environ

 

3.   • Si Afilye a manke o mwen 5 ans poul pran retrèt li(Pansyon oubyen jubilación)avek yon montan ki enferyè de 500 milyon pesos.

 

Jan’w sot li anlè a nèg yo mete koulè sou projè yo men M espere kew te konprann.

 


Kiyès Kap jwenn Posibilite retire 100%.

 

Sanble se moun ki pral pansyone(ti granmoun) yo kap plus benefisye, Paske Afilye ki pral retire 100% yo se:

 

• Tout moun ki manke 365 jou pou yo pansyone, sa vle di: Fi ki gen 59 ans e gason ki gen 64 ans.

•  Moun ki deja pansyone epi kob yo bali a enferyè ak 30% de salè li te konn ap touche pandan 6 dènye mwa travay yo.

 


Kilè yap bay kob la.

Yo fè konnen ke yap bay kob la nan yon espas de 60 jou hábil apre moman postulación nan AFP a.

Anplis, Ou dwe konnen ke yap baw tout kob la, sa vle di AFP pap ka pran okenn komisyon ladan.

 

Kòman pou Enskri?

Jiska Prezan yo poko bay aksè pou postule pou tramite saa, Men gen probabilite pou’l  fèt otomatik (Nou poko konnen).


1 comentario:


¡Únete para comentar este artículo!