Pa Renonse nan Travay ou sanw pa fè saa avan: Renuncia Voluntaria

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Pa Renonse nan Travay ou sanw pa fè saa avan: Renuncia Voluntaria

 

Pa Renonse nan Travay ou sanw pa fè saa avan

 (Renuncia Voluntaria) 

¡Saludos, mis hermanos haitianos!

 

Renonse nan yon travay isit Chile sa pase SOUVAN,

Epi gen plizyè rezon ki ka koz yon Moun KITE travay li Men yonn nan rezon ki ka koz yon ayisyen renonse nan travay li se si’l jwenn yon lòt travay kap peyel plis ke ansyen an oubyen li pa jwenn ase valè nan travay la.


 

Men sak enpòtan an, selon Dirección del Trabajo peyi a nenpòt moun kap RENONSE de manyè VOLONTÈ ta dwe voye yon lèt demisyon bay anplwayè a (travay la) 30 jou avanl kite kotew dwe manifeste entansyon  e mansyone jou espesifik ke wap KITE travay la, Paske tout bagay isit fèt legal epi nan lòd.


 

Ou pa bezwen sezi, pa bay tèt ou problèm paske dokiman saa(lèt demisyon) wap ka fèl OTOMATIK e ONLINE sou sit Dirección del Trabajo .


Pou fè TRAMITE saa wap just 👉klike la👈, Wap rantre ak CLAVE UNICA ou. Pou fè sa klike sou INICIAR SESIÓN pou kapab mete RUT ou ak CLAVE a apresa klike sou TRABAJADOR epi just klike sou ACTUACIONES MINISTROS DE FE lap bay yon Lis, desann pi ba wap wè RENUNCIA VOLUNTARIA DIGITAL bay yon clic sou li.


 

Apresa yap voyew nan yon paj kote pou mete done yo, PA METE DONE PAW YO, METE DONE EMPRESA A pa egzanp RUT empresa a, nom li ak direksyon empresa a, Wap jwenn tout enfòmasyon sa yo nan KONTRA TRAVAY OU A.

Pi baa yap mandew ki jou wap renonse a, PA BLIYE mete’l

 

Lèw fin fè tout procesus sa yo Just klike sou VISUALIZAR RENUNCIA, pran yon ti tan pou byen li’l gade si tout done yon KÒRÈK, siw jwenn yon ti erè pese EDITAR pou ka modifyel apresa pou fini klike sou FIRMAR Y RATIFICAR.


Epi klike sou DESCARGAR pou ka telechaje dokiman epi voyel bay nan travay ou a.

Yyy Listo!!!! Ou deja Renonse legalman, ¡Felicitaciones!.

 Li te trè fasil pa vre?


No hay comentarios.