Ou san Travay isi Chile? Men Lis BENEFIS ki gen pou ou

- Si es de tu interés este artículo, apoyanos compartiendo en tus redes sociales favoritas y de esa manera también incentivando a tus amigos que crees les pueda interesar a que nos lean.

Ou san Travay isi Chile? Men Lis BENEFIS ki gen pou ou

 

Ou san Travay Chile?: Men Lis BENEFIS ki genyen pou ou.¡Saludos, mis hermanos haitianos!

 

Si pandan dènye jou yo laa ou rete SAN TRAVAY, gen anpil benefis ak opòtunite kew ka profite pandan period sila.

Siw te nan yon travay epi yo arrive kanpew ladan, poko bay tet ou trop problema paske pi ba m pral pataje yon LIS BENEFIS kew ka profite pouk a jere pi byen moman sa yo.Men fòm diw ke anpil nan benefis sa yo EXIGE FINIQUITO (finiquito s e yon dokiman ki sètifye e prouve kew yo kasew nan yo travay sa vle di relasyon w ak biznis saa fini) A chak fwa yo kasew nan yon travay Ou menm pa bliye exigel nan men chef ou a

Ann ale nan LIS BENEFIS la kounyea …1.      1. Subsidio de cesantía: Yo bay selman Travayè kip a gen aksè ak Seguro de Cesantía, Li pèmèt sila ki pedi travay yo resevwa èd ekonomik chak mwa, pou yon MAXIMUM de 360 jou, li ba yo dwa ak asistans medikal GRATIS, ak anpil lot benefis anko.

Subsidio saa ou dwe solicitel direkteman nan institition previsyonal kew afilye  (IPS oubyen CAJA DE COMPENSACION).

 

 

2.       2. Seguro de Cesantía: Tout travayè de manyè depadan (nan yon empresa) avek kontra endefini, pou yon tan fiks oubyen yon sèvis kèlkonk gen aksè ak Benefis saa.

Benefis saa se AFC (Administradora de Fondos de Cesantía) ki anchajel, li kenbe yon pati nan kob ke travayè a touche chak mwa pou le moun nan pa nan TRAVAY lap ka retire kob li nòmal MEN si kob la anpil yo bay li pa plizye vesyon.

 

3.       3. Fondo de Cesantía Solidario: Kob sa yo bay li selman ak Afilye AFC yo ki pa gen ase kob nan CUENTA INDIVIDUAL yo swa paskel pèdi travay li lontan oubyen li just te gentan retire tout.

 

4.       4. Cuenta de Ahorro de Indemnización: Saa se pou TRAVAYÈ ki gen anpil tan ap travay nan yon empresa epi yon kasel, Kob saa wap ka touchel nan AFP meno u dwe ale avek finiquito a.

 

 

5.      5. Bolsa Nacional de Empleo: Siw bezwen travay sit saa se yon PLATFÒM ANLIY pou chèche e jwenn empresa ki bezwen moun

6.       Nepot moun ki gen apati de 18 ans ka enskri ladan GRATIS ti cheri, ATANSYON: pouw jwenn Benefis Fondo de Cesantía Solidario a li obligasyon fok ou Enskri pou ka prouve ke reelman wap chèhe travay. E   epi PA BLIYE PATAJE AK YON FANMI OUBYEN ZANMI´W KEW APRESYE ANPIL.


No hay comentarios.